LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2034N-2035S

Ngày cập nhật: 06-09-2020 20:07

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2034N-2035S
ETA 05/09/2020 ETD 06/09/2020
Giờ cập cầu 05/09/2020 23:40 Giờ rời cầu 06/09/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 06/09/2020 00:00 Kết thúc làm hàng 06/09/2020 15:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans