LỊCH KHAI THÁC TÀU

AS SERENA/009S-009N

Ngày cập nhật: 04-09-2020 16:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu AS SERENA Chuyến 009S-009N
ETA 03/09/2020 ETD 04/09/2020
Giờ cập cầu 03/09/2020 17:50 Giờ rời cầu 04/09/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 03/09/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 04/09/2020 12:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans