LỊCH KHAI THÁC TÀU

AS SARA/NILL-018E

Ngày cập nhật: 02-09-2020 12:29

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu AS SARA Chuyến NILL-018E
ETA 01/09/2020 ETD 02/09/2020
Giờ cập cầu 01/09/2020 19:15 Giờ rời cầu 02/09/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 02/09/2020 04:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans