LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FORBY/1756S-1757N

Ngày cập nhật: 01-09-2020 18:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FORBY Chuyến 1756S-1757N
ETA 31/08/2020 ETD 01/09/2020
Giờ cập cầu 31/08/2020 17:15 Giờ rời cầu 01/09/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 31/08/2020 17:20 Kết thúc làm hàng 01/09/2020 17:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans