LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FARO/043S-043N

Ngày cập nhật: 11-08-2020 16:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FARO Chuyến 043S-043N
ETA 10/08/2020 ETD 11/08/2020
Giờ cập cầu 10/08/2020 21:30 Giờ rời cầu 11/08/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 11/08/2020 00:55 Kết thúc làm hàng 11/08/2020 15:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans