LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FORBY/1754S-1755N

Ngày cập nhật: 10-08-2020 23:06

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FORBY Chuyến 1754S-1755N
ETA 09/08/2020 ETD 10/08/2020
Giờ cập cầu 09/08/2020 21:30 Giờ rời cầu 10/08/2020 22:30
Bắt đầu làm hàng 09/08/2020 21:35 Kết thúc làm hàng 10/08/2020 21:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans