LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2030N-2031S

Ngày cập nhật: 09-08-2020 19:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2030N-2031S
ETA 08/08/2020 ETD 9/08/2020
Giờ cập cầu 08/08/2020 23:45 Giờ rời cầu 09/08/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 09/08/2020 00:00 Kết thúc làm hàng 09/08/2020 16:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans