LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/2031S-2032N

Ngày cập nhật: 09-08-2020 19:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 2031S-2032N
ETA 08/08/2020 ETD 09/08/2020
Giờ cập cầu 08/08/2020 19:30 Giờ rời cầu 09/08/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 08/08/2020 19:35 Kết thúc làm hàng 09/08/2020 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans