LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1750S-1751N

Ngày cập nhật: 07-07-2020 20:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1750S-1751N
ETA 06/07/2020 ETD 07/07/2020
Giờ cập cầu 06/07/2020 21:20 Giờ rời cầu 07/07/2020 20:30
Bắt đầu làm hàng 06/07/2020 21:25 Kết thúc làm hàng 07/07/2020 19:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans