LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-POPULAR/0792-360S-0792-360N

Ngày cập nhật: 04-07-2020 18:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-POPULAR Chuyến 0792-360S-0792-360N
ETA 03/07/2020 ETD 04/07/2020
Giờ cập cầu 03/07/2020 15:50 Giờ rời cầu 04/07/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2020 15:55 Kết thúc làm hàng 04/07/2020 16:35

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans