LỊCH KHAI THÁC TÀU

AS SERENA/005S-005N

Ngày cập nhật: 04-07-2020 06:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu AS SERENA Chuyến 005S-005N
ETA 03/07/2020 ETD 03/07/2020
Giờ cập cầu 03/07/2020 13:30 Giờ rời cầu 04/07/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2020 13:35 Kết thúc làm hàng 04/07/2020 01:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans