LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FULMAR/095S-

Ngày cập nhật: 03-07-2020 18:26

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FULMAR Chuyến 095S-
ETA 03/07/2020 ETD 03/072020
Giờ cập cầu 03/07/2020 13:30 Giờ rời cầu 03/07/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 03/07/2020 13:35 Kết thúc làm hàng 03/07/2020 15:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans