LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FORBY/1750S-1751N

Ngày cập nhật: 29-06-2020 22:49

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FORBY Chuyến 1750S-1751N
ETA 28/06/2020 ETD 29/06/2020
Giờ cập cầu 28/06/2020 23:30 Giờ rời cầu 29/06/2020 22:30
Bắt đầu làm hàng 29/06/2020 00:00 Kết thúc làm hàng 29/06/2020 22:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans