LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2024N-2025S

Ngày cập nhật: 28-06-2020 18:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2024N-2025S
ETA 27/06/2020 ETD 28/06/2020
Giờ cập cầu 27/06/2020 23:45 Giờ rời cầu 28/06/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 28/06/2020 00:05 Kết thúc làm hàng 28/06/2020 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans