LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/2025S-2026N

Ngày cập nhật: 28-06-2020 06:00

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 2025S-2026N
ETA 27/06/2020 ETD 27/06/2020
Giờ cập cầu 27/06/2020 09:40 Giờ rời cầu 27/06/2020 23:00
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 27/06/2020 22:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans