LỊCH KHAI THÁC TÀU

TORRES STRAIT/025E-026W

Ngày cập nhật: 28-06-2020 05:54

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu TORRES STRAIT Chuyến 025E-026W
ETA 26/06/2020 ETD 28/06/2020
Giờ cập cầu 26/06/2020 19:30 Giờ rời cầu 28/06/2020 02:30
Bắt đầu làm hàng 26/06/2020 19:35 Kết thúc làm hàng 27/06/2020 23:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans