LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FARO/040S-040N

Ngày cập nhật: 27-06-2020 17:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FARO Chuyến 040S-040N
ETA 26/06/2020 ETD 27/06/2020
Giờ cập cầu 26/06/2020 17:45 Giờ rời cầu 27/06/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 26/06/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 27/06/2020 07:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans