LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/342S-

Ngày cập nhật: 25-06-2020 22:51

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 342S-
ETA 25/06/2020 ETD 25/06/2020
Giờ cập cầu 25/06/2020 19:35 Giờ rời cầu 25/06/2020 22:30
Bắt đầu làm hàng 25/06/2020 19:35 Kết thúc làm hàng 25/06/2020 20:35

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans