LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2018N-2019S

Ngày cập nhật: 25-06-2020 17:00

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2018N-2019S
ETA 24/06/2020 ETD 25/06/2020
Giờ cập cầu 24/06/2020 21:05 Giờ rời cầu 25/06/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 24/06/2020 21:10 Kết thúc làm hàng 25/06/2020 15:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans