LỊCH KHAI THÁC TÀU

PACIFIC GRACE/2025W-2025E

Ngày cập nhật: 25-06-2020 15:28

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PACIFIC GRACE Chuyến 2025W-2025E
ETA 24/06/2020 ETD 25/06/2020
Giờ cập cầu 24/06/2020 09:50 Giờ rời cầu 25/06/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng 24/06/2020 09:55 Kết thúc làm hàng 25/06/2020 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans