LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1748S-1749N

Ngày cập nhật: 24-06-2020 21:14

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1748S-1749N
ETA 23/06/2020 ETD 24/06/2020
Giờ cập cầu 23/06/2020 17:40 Giờ rời cầu 24/06/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 23/06/2020 18:05 Kết thúc làm hàng 24/06/2020 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans