LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2023N-2024S

Ngày cập nhật: 21-06-2020 14:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2023N-2024S
ETA 20/06/2020 ETD 21/06/2020
Giờ cập cầu 20/06/2020 19:30 Giờ rời cầu 21/06/2020 14:30
Bắt đầu làm hàng 20/06/2020 19:35 Kết thúc làm hàng 21/06/2020 11:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans