LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-POPULAR/0788-358S-0788-358N

Ngày cập nhật: 22-06-2020 11:03

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-POPULAR Chuyến 0788-358S-0788-358N
ETA 19/06/2020 ETD 20/06/2020
Giờ cập cầu 19/06/2020 13:30 Giờ rời cầu 20/06/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 19/06/2020 13:35 Kết thúc làm hàng 20/06/2020 17:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans