LỊCH KHAI THÁC TÀU

PACIFIC GRACE/2024W-2024E

Ngày cập nhật: 19-06-2020 05:27

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PACIFIC GRACE Chuyến 2024W-2024E
ETA 18/06/2020 ETD 19/06/2020
Giờ cập cầu 18/06/2020 09:40 Giờ rời cầu 19/06/2020 02:30
Bắt đầu làm hàng 18/06/2020 09:45 Kết thúc làm hàng 18/06/2020 23:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans