LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2017N-2018S

Ngày cập nhật: 18-06-2020 13:50

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2017N-2018S
ETA 17/06/2020 ETD 18/06/2020
Giờ cập cầu 17/06/2020 17:00 Giờ rời cầu 18/06/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng 17/06/2020 17:05 Kết thúc làm hàng 18/06/2020 12:25

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans