LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAIYUNHE/379S-379S

Ngày cập nhật: 24-05-2020 08:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAIYUNHE Chuyến 379S-379S
ETA 23/05/2020 ETD 24/05/2020
Giờ cập cầu 23/05/2020 21:45 Giờ rời cầu 24/05/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 23/05/2020 21:50 Kết thúc làm hàng 24/05/2020 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans