LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2019N-2020S

Ngày cập nhật: 24-05-2020 16:51

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2019N-2020S
ETA 23/052020 ETD 24/05/2020
Giờ cập cầu 23/05/2020 17:30 Giờ rời cầu 24/05/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 23/05/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 24/05/2020 14:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans