LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-POPULAR/0165-353N-0780-354N

Ngày cập nhật: 26-05-2020 10:20

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-POPULAR Chuyến 0165-353N-0780-354N
ETA 22/05/2020 ETD 23/05/2020
Giờ cập cầu 22/05/2020 16:10 Giờ rời cầu 23/05/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 22/05/2020 16:15 Kết thúc làm hàng 23/05/2020 15:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans