LỊCH KHAI THÁC TÀU

PACIFIC GRACE/2020W-2020E

Ngày cập nhật: 21-05-2020 06:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PACIFIC GRACE Chuyến 2020W-2020E
ETA 20/05/2020 ETD 21/05/2020
Giờ cập cầu 20/05/2020 13:45 Giờ rời cầu 21/05/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 20/05/2020 13:50 Kết thúc làm hàng 21/05/2020 04:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans