LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2013N-2014S

Ngày cập nhật: 21-05-2020 12:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2013N-2014S
ETA 20/05/2020 ETD 21/05/2020
Giờ cập cầu 20/05/2020 01:30 Giờ rời cầu 21/05/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng 20/05/2020 01:35 Kết thúc làm hàng 21/05/2020 11:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans