LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/1746S-1747N

Ngày cập nhật: 20-05-2020 00:45

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 1746S-1747N
ETA 19/05/2020 ETD 20/05/2020
Giờ cập cầu 19/05/2020 01:45 Giờ rời cầu 20/05/2020 00:30
Bắt đầu làm hàng 19/05/2020 01:50 Kết thúc làm hàng 19/05/2020 20:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans