LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/1606S-1607n

Ngày cập nhật: 20-03-2016 12:23

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 1606S-1607n
ETA sáng thứ bảy 19/3/2016 ETD sáng chủ nhật 20/3/2016
Giờ cập cầu 19/03/2016 23:00 Giờ rời cầu 20/03/2016 18:30
Bắt đầu làm hàng 19/03/2016 23:45 Kết thúc làm hàng 20/03/2016 11:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans