LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2011N-2012S

Ngày cập nhật: 27-03-2020 20:14

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2011N-2012S
ETA 27/03/2020 ETD 27/03/2020
Giờ cập cầu 27/03/2020 02:00 Giờ rời cầu 27/03/2020 20:00
Bắt đầu làm hàng 27/03/2020 02:05 Kết thúc làm hàng 27/03/2020 19:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans