LỊCH KHAI THÁC TÀU

PACIFIC GRACE/2012W-2012E

Ngày cập nhật: 27-03-2020 02:05

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PACIFIC GRACE Chuyến 2012W-2012E
ETA 26/03/2020 ETD 26/03/2020
Giờ cập cầu 26/03/2020 03:45 Giờ rời cầu 26/03/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 26/03/2020 03:50 Kết thúc làm hàng 26/03/2020 16:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans