LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FARO/034S-034N

Ngày cập nhật: 25-03-2020 05:41

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FARO Chuyến 034S-034N
ETA 24/03/2020 ETD 24/03/2020
Giờ cập cầu 24/03/2020 09:30 Giờ rời cầu 24/03/2020 22:30
Bắt đầu làm hàng 24/03/2020 09:35 Kết thúc làm hàng 24/03/2020 20:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans