LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2005N-2006S

Ngày cập nhật: 24-03-2020 08:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2005N-2006S
ETA 23/03/2020 ETD 24/03/2020
Giờ cập cầu 23/03/2020 11:45 Giờ rời cầu 24/03/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 23/03/2020 12:00 Kết thúc làm hàng 24/03/2020 05:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans