LỊCH KHAI THÁC TÀU

YM INCEPTION/155N-155N

Ngày cập nhật: 14-01-2020 04:45

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu YM INCEPTION Chuyến 155N-155N
ETA 13/01/2020 ETD 14/01/2020
Giờ cập cầu 13/01/2020 07:05 Giờ rời cầu 14/01/2020 04:30
Bắt đầu làm hàng 13/01/2020 07:10 Kết thúc làm hàng 14/01/2020 00:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans