LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FULMAR/082S-082N

Ngày cập nhật: 15-01-2020 10:42

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FULMAR Chuyến 082S-082N
ETA 12/01/2020 ETD 12/01/2020
Giờ cập cầu 12/01/2020 07:10 Giờ rời cầu 12/01/2020 20:30
Bắt đầu làm hàng 12/01/2020 07:15 Kết thúc làm hàng 12/01/2020 16:20

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans