LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2001N-2002S

Ngày cập nhật: 12-01-2020 06:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2001N-2002S
ETA 11/01/2020 ETD 12/01/2020
Giờ cập cầu 11/01/2020 11:45 Giờ rời cầu 12/01/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 11/01/2020 12:00 Kết thúc làm hàng 12/01/2020 05:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans