LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/2001N-2002S

Ngày cập nhật: 11-01-2020 02:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 2001N-2002S
ETA 10/01/2020 ETD 11/01/2020
Giờ cập cầu 10/01/2020 11:45 Giờ rời cầu 11/01/2020 02:30
Bắt đầu làm hàng 10/01/2020 12:00 Kết thúc làm hàng 11/01/2020 01:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans