LỊCH KHAI THÁC TÀU

PHILIPPOS-MICHALIS/0CH0QN1NC-0CH0QN1NC

Ngày cập nhật: 09-01-2020 02:55

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PHILIPPOS-MICHALIS Chuyến 0CH0QN1NC-0CH0QN1NC
ETA 08/01/2020 ETD 09/01/2020
Giờ cập cầu 08/01/2020 09:50 Giờ rời cầu 09/01/2020 02:30
Bắt đầu làm hàng 08/01/2020 09:55 Kết thúc làm hàng 09/01/2020 02:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans