LỊCH KHAI THÁC TÀU

PACIFIC GRACE/2001W-2001E

Ngày cập nhật: 10-01-2020 09:17

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PACIFIC GRACE Chuyến 2001W-2001E
ETA 08/01/2020 ETD 09/01/2020
Giờ cập cầu 08/01/2020 05:30 Giờ rời cầu 09/01/2020 04:30
Bắt đầu làm hàng 08/01/2020 06:00 Kết thúc làm hàng 09/01/2020 02:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans