LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1734S-1735N

Ngày cập nhật: 08-01-2020 08:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1734S-1735N
ETA 07/01/2020 ETD 08/01/2020
Giờ cập cầu 07/01/2020 05:30 Giờ rời cầu 08/01/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 07/01/2020 06:00 Kết thúc làm hàng 08/01/2020 04:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans