LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FERROL/1048S-1048N

Ngày cập nhật: 05-01-2020 01:11

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FERROL Chuyến 1048S-1048N
ETA 04/01/2020 ETD 04/01/2020
Giờ cập cầu 04/01/2020 05:45 Giờ rời cầu 05/01/2020 00:30
Bắt đầu làm hàng 04/01/2020 06:00 Kết thúc làm hàng 04/01/2020 20:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans