LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/1926N-2001s

Ngày cập nhật: 05-01-2020 07:02

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 1926N-2001s
ETA 04/01/2020 ETD 05/01/2020
Giờ cập cầu 04/01/2020 07:30 Giờ rời cầu 05/01/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 04/01/2020 07:35 Kết thúc làm hàng 05/01/2020 02:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans