LỊCH KHAI THÁC TÀU

STARSHIP LEO/0CHS3N1NC-0CHS3N1NC

Ngày cập nhật: 04-01-2020 04:21

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu STARSHIP LEO Chuyến 0CHS3N1NC-0CHS3N1NC
ETA 03/01/2020 ETD 04/01/2020
Giờ cập cầu 03/01/2020 09:45 Giờ rời cầu 04/01/2020 04:30
Bắt đầu làm hàng 03/01/2020 09:50 Kết thúc làm hàng 04/01/2020 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans