LỊCH KHAI THÁC TÀU

BAGAN STAR/1609S-1610N

Ngày cập nhật: 16-03-2016 18:09

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BAGAN STAR Chuyến 1609S-1610N
ETA đêm thứ ba 15/3/2016 ETD đêm thứ tư 16/3/2016
Giờ cập cầu 15/03/2016 23:25 Giờ rời cầu 16/03/2016 20:00
Bắt đầu làm hàng 15/03/2016 23:35 Kết thúc làm hàng 16/03/2016 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans