LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1944N-1945S

Ngày cập nhật: 04-12-2019 04:38

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1944N-1945S
ETA 03/12/2019 ETD 04/12/2019
Giờ cập cầu 03/12/2019 05:45 Giờ rời cầu 04/12/2019 04:30
Bắt đầu làm hàng 03/12/2019 06:00 Kết thúc làm hàng 04/12/2019 03:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans