LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1945S-1946N

Ngày cập nhật: 03-12-2019 00:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1945S-1946N
ETA 02/12/2019 ETD 03/12/2019
Giờ cập cầu 02/12/2019 03:20 Giờ rời cầu 03/12/2019 00:30
Bắt đầu làm hàng 02/12/2019 03:20 Kết thúc làm hàng 02/12/2019 23:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans