LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1730S-1731N

Ngày cập nhật: 02-12-2019 13:16

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1730S-1731N
ETA 01/12/2019 ETD 02/12/2019
Giờ cập cầu 01/12/2019 11:45 Giờ rời cầu 02/12/2019 12:30
Bắt đầu làm hàng 01/12/2019 12:00 Kết thúc làm hàng 02/12/2019 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans